HubSpot Service Hub -käyttöönotto

HubSpot Service Hub -käyttööotto

Palvele asiakkaitasi paremmin ja nopeammin HubSpotin avulla

Mikä ihmeen Service Hub?

Service Hubin tavoitteena on luoda onnistuneita asiakaskohtaamisia varmistamalla, että oikea tieto on aina oikeiden ihmisten saatavilla. Tiketöi asiakasrajapinnasta tulevia tukipyyntöjä, seuraa asiakaspalvelun volyymeja ja kommunikoi asiakkaidesi kanssa niissä kanavissa, joissa se heille tuntuu luontevimmalta. 

Mikä ihmeen Service Hub?

Käyttöönottoprojektin sisältö

 
Käyttöönottoprojektin sisältö

Käyttöönottoprojektin vaiheet

 1. Kick-off ja ennakkotehtävät
  Käyttöönottoprosessi käynnistetään kartoittamalla lähtötilanne ja tarpeet – sovitaan siis, mitä tehdään! Osana uuden järjestelmän käyttöönottoa, pääset ensin pohtimaan yrityksesi tämänhetkisiä toimintamalleja ennakkotehtävien kautta. Vastaat kysymyksiin: miten asiakaspalveluprosessit toimivat ja mitkä ovat eri tiimien roolit ja vastuut asiakkaan ostopolulla. Tämä on tärkeä vaihe käyttöönottoa ajatellen. Toimintamallien määrittelyn kautta voidaan lähteä suunnittelemaan, miten HubSpot konfiguroidaan ja rakennetaan tukemaan asiakaspalvelun prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla.

 2. Data-migraatio
  Ennen uuteen järjestelmään siirtymistä, on päästävä perille mahdollisesta aikaisemmasta järjestelmästä. On olennaista selvittää, mitä dataa on olemassa ja kuinka se saadaan ulos. Lisäksi päätetään, mitä tietoja (esimerkiksi asiakaspalvelun tikettejä) on olennaista siirtää Hubspotiin. Lopuksi suoritetaan datamigraatio, jolla tarkoitetaan datan siirtämistä uuteen järjestelmään.

 3. Palveluprosessien määritystyöpajat
  Tekemienne ennakkotehtävien pohjalta järjestetään työpaja, jossa käydään läpi asiakaspalvelupolun eri vaiheet. Tavoitteena on yhdessä rakentaa toimiva ja tuottava prosessi, jonka tukena Hubspot tulee toimimaan. Tärkeitä kärkiä ovat esimerkiksi: Mitä tietoja asiakaspalvelun eri vaiheissa tarvitaan, mitä kanavia asiakkaiden palveluun käytetään ja miten tiketöintiprosessi toimii sekä miten asiakastyytyväisyyttä edistetään pitkällä aikavälillä.

 4. Asiakaspalvelun työkalujen käyttöönotto
  Työkalujen käyttöönotossa varmistetaan, että kaikki tarvittavat HubSpotin asiakaspalvelun työkalut otetaan käyttöön ja konfiguroidaan osaksi uutta asiakaspalveluprosessia. Näitä ovat esimerkiksi asiakaspalvelupuhelinjärjestelmän liittäminen HubSpotiin, yhteisten asiakaspalvelusähköpostien liittäminen Hubspot-tiliin, palautekyselylomakkeiden käyttöönotto, chat-toiminnallisuuksien konfigurointi sekä asiakaspalvelun valmiiden viestintäpohjien rakentaminen.

 5. Käyttäjien koulutus
  Hienoinkaan järjestelmä ei tuota toivottua lisäarvoa, mikäli ihmiset eivät ota uutta työkalua osaksi päivittäistä työtä. Koulutuksen avulla varmistetaan, että kaikki tulevat HubSpot-käyttäjät tuntevat järjestelmän ja tietävät miten toimia uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen.

 6. Projektin hyväksymispalaveri
  Käyttöönoton jälkeen yrityksenne asiakaspalvelujärjestelmän käyttöä tuetaan ja seurataan aktiivisesti. Tarkoituksena on viilata järjestelmää käytännön kokemuksen kautta. Seuranta toteutetaan juuri siksi, että saamme hiottua järjestelmän palvelemaan yritystänne parhaalla mahdollisella tavalla.

Miksi Kaksio Labs käyttöönoton kumppaniksi?

 Emme pelkästään auta järjestelmän konfiguroinnissa, vaan tuemme asiakkaitamme hahmottamaan asiakaspalvelun prosesseja asiakaspolun määrittämisen kautta. Järjestelmällisen käyttöönoton kautta hyödynnät tehokkaasti kaikkia käytössä olevia HubSpot-toiminnallisuuksia tiketöinnistä, chattiin ja asiakasviestintään. Koulutamme aina pääkäyttäjät HubSpotin käyttöön osana käyttöönottoprojektia.

Kaipaatko tukea HubSpotin käyttöönotossa?

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää jo toteutuneista projekteista ja ratkaisuista. Varaa tapaaminen asiantuntijamme kalenterista.

Varaa tapaaminen
Tuukka Leppänen

Viiden tähden kumppaniYhteistyö Kaksio Labsin kanssa on sujunut vaivattomasti heti alkuhetkestä lähtien. Kaksio Labsin tiimi on ollut kiinnostunut ymmärtämään liiketoimintaamme ja kuinka HubSpot voisi auttaa meitä kehittämään tekemistämme ja online-preesensiämme. Olemme tunteneet olevamme hyvissä käsissä koko projektin ajan. Napakka aikataulu puski meitä tehokkaasti kohti tavoitteitamme – optimistinen tavoitetahti osoittautui lopulta realistiseksi. Kaksio Labs on oikea kumppani sinulle, joka haluat toteuttaa projektisi aikataulussa. Asiakkuutemme parissa työskennelleessä tiimissä yhdistyi vahva liiketoiminnan ymmärrys huippuluokan HubSpot-osaamiseen. Nautimme joka hetkestä ja rehellisesti toivomme, että yhteinen matkamme on vasta alussa.

Tuukka Leppänen

Interface