hero_subpage_telephone

Tekninen HubSpot-kehitys

Integraatiot, migraatiot, sovellukset ja laajennukset

Taivutamme HubSpotin tahtoosi

Kaks.io Labsin tekninen tiimi tukee asiakkaitamme heidän liiketoimintatarpeissaan. Maailmallakin tunnustusta niittänyt Kaks.io Labsin tiimi tuo yrityksellesi innovatiivisia ja innostavia ratkaisuja digitalisaatiohaasteisiin HubSpotin uusia custom objecteja hyödyntäen. Olemme erikoistuneet haastaviin HubSpot-ympäristöihin ja autamme migraatioiden sekä integraatioiden toteuttamisessa. Kehitämme myös omia HubSpot-laajennuksia ja sovelluksia asiakkaittemme tarpeisiin.

Pyydä tarjous

Taivutamme HubSpotin tahtoosi.

Tutustu teknisiin palveluihimme

Integraatiot
Migraatiot
Sovellukset & laajennukset

Integraatiot

HubSpot-integraatioilla pyritään tarjoamaan asiakkaillemme parhaat ja joustavimmat tavat liittää kolmansien osapuolten sekä kumppaneidemme sovellukset HubSpot-alustaan. Meillä on laaja kokemus vaativista integraatioista useisiin eri järjestelmiin.

kumppanit-ikoni 2 (3)Valmiit integraatiot

Olemme rakentaneet useita integraatioita HubSpotin ja eri järjestelmien välille. Autamme mielellämme integraatioiden käyttöönotoissa määrittelystä toteutukseen ja tiiminne kouluttamiseen. Osallistumme aktiivisesti integraatioiden määrittelemiseen ja autamme parhaiten soveltuvien teknologoiden valinnassa.

Joitain määrittelemiämme ja toteuttamiamme valmiita integraatioita:

 

kumppanit-ikoni 1 (1)Integraatiokehitys

Natiivi-integraatioiden lisäksi toteutamme integraatioita esim. Zapieria ja PieSyncia hyödyntäen. Kun nämä eivät mahdollista haluttuja toiminnallisuuksia, toteutamme integraatiot itse järjestelmien rajapintoja hyödyntäen. Monenkeskeisissä integraatioissa meillä on kokemusta mm. Apache Camel ja FRENDS -järjestelmiä hyödyntäneistä projekteista. Asiakkaille räätälöityjä integraatioita:

 • Atlassian Marketplace
 • Zendesk
 • Freshdesk
 • Google Reseller Panel
 • Talosofta
 • MS Dynamics 365
Atlassian Marketplace
Vainu
Salesforce
Zendesk
Visma Servera

Migraatiot

Valtaosalla asiakkaistamme on HubSpotia käyttöönotettaessa yksi tai useampi järjestelmä, jonka tietoja halutaan käyttöönotossa siirtää HubSpotiin. Tätä kutsutaan migraatioksi. Kaks.io Labsin tekninen tiimi avustaa organisaatiotanne migraatioissa. Tavanomaisia migraatiokohteita meille ovat blogit, verkkosivut sekä yleensä tärkeimpänä CRM:n eli asiakaskannan tiedot. Tavanomaisessa migraatiopalvelussa kartoitamme, mitä tietoja vanhoista järjestelmistä halutaan siirtää, selvitämme miten nämä mappautuvat Hubspotiin sekä toteutamme itse tietojen siirron yksi- tai useampivaiheisesti. Tutustu Efectelle toteutettuun projektiin, jossa migraatiolla oli tärkeä rooli uuteen CRM-järjestelmään siirtymisessä.

Pyydä tarjousta migraatioista

Sovellukset ja laajennukset

Sovelluksemme sisältävät erilaisia HubSpot-alustalle rakennettuja lisäosia ja laajennuksia. Näitä ovat esimerkiksi myymäläpaikannus, tarjouspyyntötyökalut, ääniohjaus ja lämpökartat liiketoimintadatasta. Alla on muutamia esimerkkejä toteuttamistamme sovelluksista. Ne ovat erittäin nopeasti käyttöön otettavissa. Huolehdimme näiden asentamisesta HubSpot-portaaliisi ja konfiguroimme ne tarpeidesi perusteella. 

Myyntijohdon ja liiketoiminnan tuotteet
 • Sales Trends: Sales Pipeline Trends -moduuli mahdollistaa uudet raportointitoiminnot HubSpot CRM:lle. SPT-työkalulla voit helposti katsella, selata ja raportoida myynnin kasvua, pipeline-kiertoa ja keskimääräistä kauppakokoa tietyllä ajanjaksolla historiassa. Erittäin mukautettavissa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin sekä integroitavissa AI-pohjaisten ennusteiden luomiseen.
CRM-datan laatuun ja migraatioihin liittyvät sovellukset ja komponentit

Olemme rakentaneet sovelluksia erinäisiin migraatioissa tarvittaviin toimintoihin. Näitä voidaan käyttää kertaluonteisen ongelman ratkaisemiseen sekä osana migraatioprojektia.

 • Duplicate Manager:  Saat tällä komponentilla tarkemman kontrollin duplikaattien poistamiseen. Voit valita duplikaattikriteerit ja järjestelmä luo listat "varmoista" duplikaateista sekä kandidaateista. Mahdollisten  muokkausten jälkeen järjestelmä yhdistää kontaktit halutulla tavalla. Myös jäljelle jääneet attribuutit voidaan valita tapauskohtaisesti toisin kuin HubSpotin normaalissa yhdistämisprosessissa.
 • Engagement copier:  Aktiviteettien kopiointi portaalista toiseen esim. liiketoimintakaupan yhteydessä
 • Closing date fixer: Migraation yhteydessä aikavyöhykkeet aiheuttavat virheitä kauppojen raportointiin. Tätä ei voi tällä hetkellä kiertää HubSpotin portaalin kautta. API:a käyttävällä työkalulla saamme varmistettua oikeat päivämäärät kaikkiin kauppoihin. 
 • Line item association: Voimme yhdistää historiallisen myyntidatan HubSpotissa olevaan tuoteportfolioonne. Näin myyjillä ja raporteissa on oikea tieto vanhoistakin kaupoista.

Näiden lisäksi toteutamme tarvittavat komponentit migraatioprojektin onnistumisen varmistamiseksi. Lähdemme liikkeelle asiakkaan tarpeista ja nykyisestä datasta, jotta voimme etsiä parhaat keinot datan siirtämiseen HubSpotiin virheettömästi ja henkilöstön prosesseja hyvin tukien.

Muut komponentit
 • Karttamoduuli / Store locator: Store Locator on dynaaminen HubSpot-moduuli, joka mahdollistaa helpon tavan hallita toimipisteidesi tai jälleenmyyjiesi sijaintitiedon esittämistä karttapohjalla HubSpot CMS -verkkosivustossasi. Google Mapsin ja HubDB-integroinnin avulla varmistetaan aina ajan tasalla olevat tiedot.
 • Instagram-moduuli: Instagram-feedin esittäminen HubSpotin päälle toteutetuille verkkosivuilla.
 • Quotation enhancer: Quotation Enhancer automatisoi tuotetietojen siirron tuotesivuille HubSpotin älykkäitä lomakkeita hyväksikäyttäen. Tämä parantaa asiakkaan tilauskokemusta. Pyynnöt ohjataan sitten myyntihenkilöstölle ja päivitetään CRM:ään. Quotation Enhancer on lyhentänyt myyntisykliä jopa 50 prosenttia räätälöityjen tilausten ansiosta.
 • Paytrail Payments:  PayTrail-maksujen integrointi HubSpotin kanssa yhdistää sinut ja viisi miljoonaa suomalaista kuluttajaa. Paytrailin maksumoduuli sisältää luottokortit ja online-maksutavat suomalaisille pankkitileille. PayTrail-maksumoduuli tarjoaa kevyen ratkaisun sähköisen kaupankäynnin tarpeeseen. Suosittu tapahtumien ja koulutuksen järjestäjien keskuudessa Suomessa.

 

Ota yhteyttä teknisiin asiantuntijoihimme

Pyydä tarjous teknisestä kehitysprojektista.
Siirry yhteydenottoon