Kuinka skaalata liiketoimintaa teknisen HubSpot-kumppanin kanssa

Tekninen kehitys 11.8.2023 12:13

Case: Nard

Nard AS on norjalainen B2B-markkinontitoimisto, joka auttaa asiakkaitaan kasvamaan luottamusta herättävällä markkinoinnilla liidejä generoiden.

 1. Lähtötilanne

  Nardin tavoitteena on parantaa asiakaskokemustaan tarjoamalla HubSpotin kehitykseen ja asetuksiin liittyviä palveluita. Yhtiö tarvitsee apua myös teknisessä integraatiossa ja migraatiossa. 

 2. Haasteet

  Teknisen tietotaidon ja resurssien puute liittyen oman ja asiakkaiden liiketoiminnan tehokkaaseen skaalaamiseen.

 3. Ratkaisu

  Otetaan kumppaniksi tekninen HubSpot-partneri, Kaksio Labs ja aloitetaan tiivis yhteistyö.

Kuinka HubSpot-toimisto voi skaalata toimintaansa teknisen HubSpot-kumppanin kanssa

HubSpotin keskeinen etu on alusta lähtien ollut sen helppokäyttöisyys ja helppo käyttöönotto. Ajan kuluessa ja alustan kehittyessä siitä on kuitenkin tullut moniulotteisempi. HubSpotin tarjoamat mahdollisuudet niin alustaa käyttäville yrityksille kuin sen parissa toimiville palveluntarjoajille ovat kasvaneet. Samalla vaatimustaso on noussut.

Monen HubSpot-ekosysteemissä toimivan yrityksen ydinosaaminen juontaa juurensa markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen: konsultointiin, kasvuhakkerointiin ja sisällöntuotantoon. Nykyään yksittäisten moduulien tai toimintojen kustomoinnin rinnalle ovat nousseet uudet haasteet: työkalujen ja järjestelmien yhteensovittaminen, datan yhtenäisyyden ja laadun varmistaminen, sekä toimintaprosessien päivittäminen nykyaikaan.

Norjalainen Nard tunnisti tarpeen vahvistaa omaa teknistä HubSpot-palvelutarjontaansa kehitys- ja määrityspalvelujen osalta jo joitakin vuosia sitten. Tavatessaan Kaksion vuotuisessa INBOUND-tapahtumassa vuonna 2018, he huomasivat jakavansa yhteisen näkemyksen HubSpotin teknisen kehityksen tärkeästä roolista integraatioiden ja migraatioiden osalta.

”Tarve panostaa oman teknisen osaamisemme vahvistamiseen on kiistaton. Samalla tunnistamme tarpeen keskittyä jo olemassa oleviin vahvuuksiimme, joita ovat HubSpot Marketing Hub, liidigenerointi ja sisällöntuotanto. Tekninen HubSpot-kumppani on meille siis aivan välttämätön, jotta pystymme skaalaamaan sekä omaa että asiakkaittemme toimintaa tulevaisuuden menestyksen varmistamiseksi," Jan-Kaare Moskaug, Partner, Nard.

HubSpotin tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet

Valtaosa yrityksistä pyrkii nykyään ketteriin, avoimiin ja läpinäkyviin työskentelytapoihin. Käytännössä informaatio-, data- ja resurssisiilot eivät ole harvinaisia. 

Jan-Kaare_landscape

Liiketoiminnan näkökulmasta Moskaug korostaa markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä: asiakkaiden ollessa verkossa korostuu markkinoinnin rooli laadukkaiden liidien luomisessa. Samaan aikaan 360-asteen näkymä asiakkaasta on elinehto ensiluokkaisen asiakaskokemuksen synnyttämiselle. HubSpot tarjoaa kokonaisratkaisun näihin haasteisiin. Käytännössä legacy-järjestelmät tuovat yleensä organisatoriset ja teknologiset lisämausteensa ‘soppaan’ – startupeja lukuun ottamatta kun harva yritys aloittaa puhtaalta pöydältä.

Moskaugin mukaan heidän asiakkaansa etsivät tapoja siilojen purkamiseen kolmella teknisellä alueella:

 1. Datan eheyden parantaminen.
 2. Siirtyminen yhdestä HubSpot-moduulista HubSpotiin alustana.
 3. HubSpotin integrointi muihin ratkaisuihin, kuten esim. ERP. 

Huhtikuussa 2021 julkaistu HubSpot Operations Hub tarjoaa ratkaisuja kaikkiin näihin haasteisiin. OpsHub on suunniteltu helpottamaan yritysten toiminnan kehittämistä siistin ja yhtenäisen datan ympärille, tehostamaaan prosesseja sekä vapauttamaan työntekijöiden aikaa toistuvista ja päällekkäisistä rutiineista kassavirtaa generoiviin tehtäviin.

Kehittyvä HubSpot-ekosysteemi

HubSpotin kehittyessä kiihtyvällä tahdilla se muuttuu samalla vääjäämättä monimutkaisemmaksi. Sen kaikkien toimintojen ja teknisten ominaisuuksien hallinnan kulmakerroin kasvaa asettaen monet HubSpot-palveluntarjoajat valintojen eteen. Samaan aikaan HubSpot-käyttäjien tarpeiden monimuotoisuus kasvaa digitalisoituvassa maailmassa. Nämä muutokset johtavat alati lisääntyviin HubSpot-palveluntarjoajiin kohdistuviin vaatimuksiin.

HubSpot-palveluntarjoajalle yhden tai muutaman moduulin tai näkökulman hallinta ei enää riitä. Asiakkaat hakevat kumppania, joka pystyy tarjoamaan palvelut yhden luukun periaatteella. Moskaug sanoo, että heidän on pystyttävä tarjoamaan teknisesti edistyneitä räätälöityjä ratkaisuja ja integraatiopalveluja menestyäkseen tulevaisuudessa. Nard panostaakin oman HubSpot-osaamisensa syventämiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön teknisen HubSpot-kumppanin, Kaksio Labs:n, kanssa.

Kaksio teknisenä HubSpot-kumppanina

Yrityksissä tunnistetaan usein siistin ja yhtenäisen datan sekä siilojen hajottamisen tärkeys. Moskaugin mukaan tilanne monimutkaistuu ja hämärtyy, kun aletaan puhua järjestelmien integroinnista. Myynti- ja markkinointi-ihmiset harvoin kiistävät integraation tarpeellisuuden, mutta ovat usein vastahakoisia lähtemään mukaan johonkin, joka näyttää ja tuntuu IT-projektilta.

Moskaug myöntää, että integraatio on teknistä ja vaatii sekä syvällistä ja laajaa tietämystä että kykyä ymmärtää jatkuvasti kehittyvää teknologiaa.

"Kaksio on käytännössä osoittanut huippuluokan teknistä osaamista HubSpotin ja esimerkiksi Microsoft Dynamics -integraatioiden parissa. Heidän systemaattinen lähestymistapansa ja dokumentoidut hyviksi todetut käytäntönsä ovat auttaneet meitä ja asiakkaitamme monin tavoin," Jan-Kaare Moskaug, Partner, Nard.

Moskaug sanoo arvostavansa myös sitä, että kumppanina Kaksio ei etsi pikavoittoja, vaan tekee pitkäjänteistä yhteistyötä sen eteen, että kaikki – loppuasiakas, Nard kumppanina ja Kaksio itse – voittavat. Jatkossa Kaksio onkin mukana Nardin teknisissä ja vaativissa HubSpot-asiakasprojekteissa heti alusta alkaen.

HubSpot tutuksi tunnissa

Varaa aika ilmaiseen tunnin mittaiseen demoon!