Verkkosivu­kehitystä käytet­tävyys ja asiakas­lähtöi­syys edellä

Web-kehitys CMS Hub 11.8.2023 13:10

Case: Netprofile

Suomalainen teknologiasektoriin erikoistunut viestintä- ja markkinointitoimisto Netprofile lähti etsimään kumppania verkkosivuston kehittämiseen ja julkaisualustan käytettävyyden parantamiseen. Uusi sivusto syntyi seitsemässä viikossa Growth Driven Design -kehitysmallia hyödyntäen.

 1. Lähtötilanne

  Vaikeasti ylläpidettävä verkkosivusto, jonka rakenne ei vastannut loppukäyttäjien eikä sivuston ylläpitäjien tarpeita.

 2. Haasteet

  Asiakaslähtöisyyden parantaminen, brändi-ilmeen ja arvolupauksen kirkastaminen sekä ylläpidettävyys.

 3. Ratkaisu

  GDD-mallilla kehitetty seitsemänviikkoinen verkkosivuprojekti, jossa edettiin strategiatyöstä toteutukseen ja brändi-ilmeen kirkastamiseen.

Innostuksesta turhautumiseen

Vaikka Netprofile oli hiljattain uusinut verkkosivustonsa ja siirtynyt HubSpotin julkaisujärjestelmän käyttäjäksi, Maisa Enqvist, Netprofilen digitaalisen markkinoinnin johtaja, tuijotti tuskatuneena helppokäyttöiseksi kutsuttua sivueditoria. Innostus ketterästä julkaisualustasta oli kääntynyt turhautumiseksi.

“Sen sijaan, että sivusto olisi ollut helposti ylläpidettävä ja joustava, se ei taipunut tarpeisiimme. Huomasimme myös ettei se sisällöllisesti palvellut potentiaalisia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Olennainen tieto ei löytynyt helposti eikä kiteyttänyt sitä, mitä me yrityksenä oikeasti olemme”, toteaa Enqvist

Netprofile lähti hakemaan apua julkaisualustan käyttöliittymän joustavuuden ja käytettävyyden parantamiseen. Tavoitteena oli löytää kumppani, jolla on vahvaa teknistä HubSpot-osaamista, joten Kaksio Labs oli luonteva valinta projektin toteuttajaksi.

Netprofilen toimitusjohtaja, Juha Frey, on ollut tyytyväinen valintaan: “Verkkosivuston kehitystä voi ostaa mistä tahansa, mutta oikeasti tärkeintä on löytää kumppani, joka ymmärtää asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita. Kaksio Labsin työssä yhdistyvät HubSpotin syvä asiantuntemus sekä vahva liiketoimintalähtöisyys. Tämä erottaa heidät muista alan toimijoista.”

Nopeaa toimintaa laadusta tinkimättä

Projekti aloitettiin helmikuussa ja uusi sivusto aukesi yleisölle huhtikuussa 2020. Kriittisin määrittelyvaihe toteutettiin kahden workshop-päivän muodossa, jonka aikana rakennettiin kuva asiakaspolusta ja asiakaspersoonista sekä sivuston keskeisimmistä elementeistä. Samassa syntyi myös toteutusta ohjaava sivukartta. “Vakuutuimme Kaksio Labsin ammattitaidosta jo workshop-vaiheessa. Jokainen tapaaminen oli suunniteltu ja fasilitoitu äärimmäisen ammattimaisesti”, Enqvist muistelee.

Netprofile-case

Kaksio Labs toteutti verkkosivuston uudistusprojektin hyödyntäen niin kutsuttua Growth Driven Design -mallia, joka mahdollistaa nopean ja ketterän sivustokehityksen. Malli jakaantuu kolmeen vaiheeseen:

 1. Asiakaslähtöisen verkkosivustrategian työstäminen
 2. MVP (minimum viable product) eli verkkosivun ensimmäisen version rakentaminen sekä
 3. jatkuvan kehittämisen sprinttien kautta.

“ Verrattuna perinteiseen sivustokehitykseen, GDD-malli pienentää projektiin liittyviä riskejä ja sen myötä kustannuksia. Kehitystä tehdään vahvasti datan ja asiakaslähtöisen ajattelun pohjalta”, kertoo projektin strategiavaiheen toteutuksesta vastannut Daniel-José Hänninen Kaksio Labsilta.

Vaikka koronan myötä Netprofilen ja Kaksio Labsin projekti siirtyi etätoteutukseen, ei aikataulussa ja laadussa jouduttu joustamaan, päinvastoin. Projektitiimi piti yhteyttä yhteisen Slack-kanavan kautta ja kysymyksiin pyrittiin reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 

“Jokaisesta työvaiheesta huokui, että Kaksio Labsin tiimi tavoittelee työssään korkeaa laatua. Asioihin tartutaan ketterästi, nopeasti ja laadusta tinkimättä”, kiittelee Enqvist.

Lopputuloksena helposti ylläpidettävä ja loppukäyttäjää palveleva verkkosivusto

HubSpotissa hyödynnettävät templatet tekevät sivuston hallinnasta helppoa ja mahdollistavat joustavan ja brändinmukaisen sivustorakenteen ilman, että se vaatii jatkuvaa kehitysresurssia.

“Räätälöidyt ratkaisut aiheuttavat usein päänvaivaa siinä vaiheessa, kun sivustoa lähdetään muokkaamaan ja päivittämään. Ylläpito hankaloituu, mikäli elementtejä ja rakenteita ei ole suunniteltu joustamaan erilaisiin tarpeisiin ja yhdistelmiin. Netprofilen tarpeisiin valittiin sopiva template, jota lähdimme kehittämään eteenpäin asiakaspolun määrittelyn kautta”, kertoo projektin teknisestä toteutuksesta vastannut Janne Haonperä Kaksio Labsilta.

Projektin myötä myös Netprofilen brändi-ilmettä terävöitettiin ja selkeytettiin. Ylläpidettävyyden parantaminen oli yksi projektin keskeisimmistä tavoitteista mutta Kaksio Labs haastoi asiakasta miettimään sivustoa myös uudelleen loppukäyttäjien, eli niin kutsuttujen asiakaspersoonien, näkökulmasta. Sisällöllisesti merkittävimpänä muutoksena Enqvist pitääkin uuden sivun asiakaslähtöisyyttä: “Yhdessä Kaksio Labsin tiimin kanssa sukelsimme todella syvälle sivuston loppukäyttäjien sielunelämään, tarpeisiin ja selailutottumuksiin. Näin saimme rakennettua sivuston, joka todella palvelee nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme heidän ostopolkujensa eri vaiheissa.”

Perusta mahdollistaa jatkokehityksen

Mattilan mukaan seuraava kehitysvaihe liittyy olemassa olevien työkalujen laajempaan hyödyntämiseen ja käytön tehostamiseen. Helposti ylläpidettävä järjestelmä tarjoaa nyt toimivan alustan sisältöjen syventämiselle. Projektille asetettuihin tavoitteisiin päästiin, mutta Enqvist on yllättynyt yhdestä asiasta:

“Hienointa projektissa oli huomata, että lopputulos ei pelkästään vastannut odotuksiamme täydellisesti vaan ylitti ne. Kaksio Labsin tiimi osaa haastaa ja kaivaa lopputuloksen kannalta aidosti merkityksellisimmät näkökulmat esiin.”

HubSpot tutuksi tunnissa

Varaa aika ilmaiseen tunnin mittaiseen demoon!