kaksio-labs-logo

HubSpot-Visma Severa
-integraatio

 

Varmista, että tuotanto ja myynti ovat
aina ajan tasalla.

Nivo myynti ja tuotanto yhteen integraation avulla

Tuotannon ja myynnin tasapaino on herkkä etenkin asiantuntijaorganisaatioissa. Tarvittavien resurssien varaaminen myynnin putkessa eteneviin asiakkuuksiin ja projekteihin on usein hankalaa, miltei mahdotonta, mikäli myynti ja tuotanto työskentelevät täysin erillisissä järjestelmissä. Integroimalla HubSpotiin tallennetun myynnin ja markkinoinnin datan Severan toiminnanohjausjärjestelmään ja tuotannon resursseihin, ovat tiimisi aina ajan tasalla.

HubSpot-Severa -integraatio vähentää myynnin ja tuotannon välistä turhaa manuaalista työtä, lisää tuotannon ennakointia ja näiden myötä helpottaa myyjän sekä yksittäisen projektipäällikön arkea. Integraatio parantaa myös myynnin ja markkinoinnin ymmärrystä siitä, millaiset asiakkuudet ja projektit ovat panos-tuotto -suhteeltaan kannattavimpia. Tämä on mahdollista, kun kaikki asiakkaisiin, liideihin ja projekteihin liittyvä tieto on keskitetty HubSpotiin integraation avulla.

Miten Integraatio toimii?

HubSpot-Severa-dataflow-1417x1134

HubSpot-Severa integraatio koostuu kahdesta keskeisestä elementistä:


  1. Projektien synkronointi HubSpotista Severaan: Myyntiputken ajantasainen seuranta ja resurssitarpeiden ennakointi jo ennen kuin asiakkuudet siirtyvät myynniltä tuotantoon.
  2. Severassa suljettujen projektien synkronointi HubSpotiin: toteutuneen laskutuksen ja katteen kokonaismäärien siirtyminen HubSpotiin.

Mitä tietoa eri järjestelmissä hallitaan:
HubSpot nivoo yhteen paikkaan markkinoinnin, myynnin, asiakkuuden hallinnan sekä asiakaspalvelun tärkeimmät työkalut. Visma Severa kattaa projektinhallinnan kokonaisuuden resursoinnista tuntikirjanpitoon ja laskutukseen.

Esimerkkitoteutus

Toteutimme asiakkaalle HubSpot-Severa -integraation pohjautuen alla olevaan prosessiin. Keskeisenä tavoitteena oli siirtää järjestelmien välillä tietoa tulevista projekteista, jotka ovat myynnin tarjousputkessa sekä maaliin menneistä asiakkuuksista, joiden resurssivaraus toteutuu. Projektin päättyessä integraatio välittää myynnille ja markkinoinnille automaattisesti tietoa projektin keskeisistä tunnusluvuista, kuten kertyneistä tunneista, katteesta sekä kokonaislaskutuksesta. Integraation tietokenttien linkitys tehdään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

HubSpot-Severa -integraation esimerkkiprosessi


Varaa aika asiantuntijamme kalenterista

Jens Sundell

Jens Sundell

Myynti ja SaaS-kasvukonsultointi

Jan-Mikael Lepistö

Jan-Mikael Lepistö

Tekninen arkkitehtiintegraatiot

 

Kaipaatko apua HubSpotin kanssa?

Varaa aika sparraukseen alla olevan linkin kautta.

Varaa aika tapaamiselle