Electricity

Sähkö- ja energiayhtiöiden HubSpot-käyttöönotto

Kaks.io Labsin HubSpot-energiavertikaalin avulla 

HubSpot CRM:n avulla tehoa asiakkuuden keskitettyyn hallintaan

Sähkö- ja energiayhtilöiden monikanavainen toimintaympäristö vaatii tuekseen kehittyneen CRM:n, jotta kaikki keskeinen asiakasta koskeva tieto on aina reaaliaikaisesti oikeiden tiimien saatavilla. HubSpot kokoaa yhteen kaikki keskeiset asiakkuuden rajapinnassa tapahtuvat kosketuspisteet, jonka ansiosta markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu pystyvät palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella laadulla. Kohdennetusti ja asiantuntevasti.

Electricity 1

Sähkö- ja energiayhtiöiden HubSpot-toimialalaajennus

Sähkö- ja energiayhtiöiden monimutkainen järjestelmäarkkitehtuuri asettaa HubSpotille erityisvaatimuksia. HubSpotin tarjoamia standardiobjekteja tuetaan räätälöidyillä tietueilla ja integraatioilla, jotta kaikki eri järjestelmät ja tietokannat saadaan toimimaan tehokkaasti yhdessä. Yhdistämällä Kaks.ion energiavertikaalin HubSpotin myynnin- ja markkinoinnin automaatioon, energiayhtiö saa käyttöönsä valmiit toiminnallisuudet prosessien johtamiseen, myyntiin, markkinointiin sekä asiakkuuksien hallintaan. Toimialalaajennuksen avulla yhtiöt pystyvät hallinnoimaan ja automatisoimaan B2C- ja B2B -myyntiprosesseja, asiakasviestintää sekä markkinointia.

light bulb

Kaks.io Labsin HubSpot-energiavertikaali 

kumppanit-ikoni 1 (1)Automatisoidut asiakasprosessit

Energiavertikaali tarjoaa valmiita automaatiopolkuja asiakkaan elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin. Yleisimpiä automatisoituja työnkulkuja ovat muun muassa määräaikaisten sähkösopimusten uusintaan, allekirjoitusprosessiin sekä asiakkuuden perustamiseen ja päättämiseen liittyvät automaatiot ja työnkulut.

Asiakkuudessa tapahtuvien muutosten mukaan aktivoituvat työnkulut voivat pitää sisällään esimerkiksi asiakkaalle kohdennettua viestintää (palautekyselyt, sopimusuusinnat, markkinointiviestit). Automaatiopolkuihin voidaan rakentaa myös myynnille suunnattuja sisäisiä notifikaatiota ja työnkulkuja, jotka päivittävät asiakkuuteen liittyviä tietokenttiä tehtyjen toimenpiteiden perusteella. Automatisoidut työnkulut lisäävät ennakoitavuutta, poistavat reaktiivista työtä myynnin ja asiakkuustiimien pöydältä ja ennen kaikkea ennaltaehkäisevät tarpeetonta asiakaspoistumaa.

kumppanit-ikoni 1 (1)Data-arkkitehtuuri

HubSpot sopii tänä päivänä erinomaisesti myös suurempien yhtiöiden CRM-tarpeisiin. Kustomoidut tietueet ja integraatiot luovat joustavan pohjan liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon keskittämiseen. Energiavertikaali pitää tyypillisesti sisällään asiakaskohtaisia järjestelmäintegraatioita sekä energiatoimialalle suunnitellun Custom Object -tietuerakenteen, joka ottaa huomioon muun muassa asiakkuuksiin linkitettävät toimipaikat ja käyttöpaikat. 

kumppanit-ikoni 1 (1)B2C + B2B

Yksi energiatoimialan suurimmista haasteista on toiminnan pirstaloituminen lukuisiin eri järjestelmiin ja kanaviin. Ei ole täysin mahdotonta, että B2B ja B2C -toiminnot elävät täysin irrallisina erillisissä ympäristöissä. Energia-vertikaali kokoaa yhteen kaiken asiakkuuden kannalta keskeisen tiedon yhden järjestelmän alle. HubSpotissa tapahtuvan tietuelinkityksen kautta sama henkilö voi liittyä sekä yksityiseen sähkösopimukseen että toimia yrityssopimuksen yhteyshenkilönä. Kaikki tieto löytyy keskitettynä yhdestä järjestelmästä ja näin kaikki asiakkuuteen liittyvät sisäiset sidosryhmät kuten markkinointi, viestintä, myynti ja asiakaspalvelu ovat aina reaaliaikaisesti ajantasaisen tiedon äärellä.

Kaks.io Labsin energiavertikaalissa on huomioitu niin sähkö- kuin tuote- ja palvelumyynnin prosessit ja niiden vaatimat erilaiset raportit ja ennusteet.

kumppanit-ikoni 1 (1)Saumaton asiakaskokemus

Sähkö- ja energiayhtiöillä on paine mukautua kuluttajien kasvaviin tarpeisiin. Voittajia ovat ne, jota pystyvät luomaan saumattoman asiakaskokemuksen kanavasta riippumatta. Jos asiakkuuden tieto pirstaloituu useisiin eri järjestelmiin, asiakaskokemus on yleensä se, joka kärsii ensimmäisenä. Asiakas lähtökohtaisesti olettaa, että se, mitä on juuri sovittu kenttämyyjän kanssa, on tiedossa asiakaspalvelun chat-henkilöllä. Palvelukanavien määrän kasvaessa tiedon keskittäminen on entistä kriittisemmässä roolissa kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Kun tieto voimassa olevista tai päättyneistä sopimuksista, aktiivisista tuotteista ja tuotekategorioista, toimipaikoista ja käyttöpaikoista on yhdessä paikassa, lisämyynnin, ristiinmyynnin ja kohdennetun viestinnän toteuttaminen on entistä tehokkaampaa.

HubSpot kokoaa yhteen työkaluun kaikki asiakasviestinnän keskeiset elementit sähköpostimarkkinoinnista live-chatiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin. Tiedon keskittyessä yhteen paikkaan dataa voidaan suodattaa sekä asiakkuuteen liittyviin tietoihin liittyen sekä kontaktin mahdolliseen aktiivisuuteen pohjautuen (esim. verkkosivuvierailut, lomaketäytöt, sähköpostin aukaisut). Energia-vertikaalissa huomioidaan myös järjestelmän konfigurointi niin, että sen kautta voidaan toteuttaa sekä markkinoinnillista että asiakassuhteeseen liittyvää viestintää.

Haluatko kuulla lisää projekteistamme?

Sähkö- ja energiasektoriin erikoistuneet asiantuntijamme kertovat mielellään lisää toteutuneista projekteista ja ratkaisuista. Varaa aika suoraan asiantuntijamme kalenterista.

Varaa aika tapaamiselle

Kaks.io Labs?

Kaks.io® Labs on sertifioitu Diamond-tason HubSpot-partneri. Olemme erikoistuneet HubSpot-kehitykseen, integraatioihin ja haastaviin käyttöönottoihin. Haluamme tukea asiakkaIdemme kasvua ja auttaa rakentamaan kestävää kilpailuetua HubSpot-teknologiaa hyödyntäen. Olemme erikoistuneet koulutus-, energia-, teknologia- ja finanssisektoreille.

Missiomme on joku päivä olla maailman innovatiivisin tekninen HubSpot-partneri. Toimimme tällä hetkellä Euroopassa, UK:ssa sekä Pohjois-Amerikassa.

Tutustu tiimiimme

rhino_left_bottom

CRM-järjestelmien migraatio - läpinäkyvyyttä yhden tietojärjestelmän taktiikallaTeimme tiivistä yhteistyötä Kaks.io Labsin kanssa siirtyessämme yhden CRM-alustan malliin HubSpotiin avulla. Kaks.io Labsin tiimi teki meille toimivan migraatiosuunnitelman ja myös toteutti sen suunnitelmallisesti. Kaks.io toimi joustavasti ja ketterästi: tiimi sai toteutettua tarvittavat ajot tiukoista aikatauluista huolimatta. Kiitos loistavasta kumppanuudesta!

Steffan Schumacher

Efecte, COO

Steffan Schumacher, COO, Efecte