hero_subpage_car

Koulutussektori

HubSpot oppilaitoksille

Koulutussektorin teknologinen murros

Koulutussektori on isossa murroksessa ja vaatimukset oppilaitoksia kohtaan kasvavat jatkuvasti. On yhdistymisiä, toimijoiden välistä kilpailua ja odotuksia vastata alati muuttuviin työelämän tarpeisiin. Teknologian rooli kilpailuedun ja onnistuneen opiskelukokemuksen rakentajana on merkittävä. Parhaimmillaan teknologia tukee opiskelijaa ja opettajaa jokaisessa opintopolun vaiheessa opinahjon valinnasta kohti valmistumista ja sen myötä työelämää. Palvelukokemuksen kehittämisen ydin on opiskelijoiden tarpeiden ja arjen syvä ymmärrys, teknologialla taas on avainrooli joustavan palvelukokemuksen mahdollistajana.

cassette_left_bottom

Kaks.io Labs - oppilaitosten HubSpot-kumppani

Kaks.io Labs oli mukana toteuttamassa Invalidisäätiön markkinoinnin, viestinnän ja asiakashoidon prosessien tuomista digiaikaan. Digitalisoitujen prosessien kautta rakennettiin täysin uudenlaista Invalidisäätiön toimintakulttuuria. Muutoskumppaniksi invalidisäätiö valitsi Kaks.io Labsin, joka ymmärsi sekä järjestelmäratkaisut että toimintatapojen muutoksen tarpeen. Lue koko asiakastarina täältä. Kaks.io Labs on valikoitunut kumppaniksi myös muun muassa Suomen Diakoniaopiston ja Spesian projekteihin.

Tutustu asiakastarinaan

building_right_top

Kuinka teknologia tukee opiskelijaa opintopolulla?

Yritykset ovat jo tottuneet tekemään nopeita muutoksia pysyäkseen mukana markkinoiden kehityksessä, samat vaatimukset koskevat nyt myös julkisen puolen toimijoita. Olemme olleet mukana tukemassa useiden suomalaisten oppilaitosten teknologialoikkaa. Tiedämme kuinka teknologia ja modernit prosessit vaikuttavat koulutussektorin toimijoiden menestymiseen erityisesti näillä neljällä osa-alueella:

Deployment: 1 phase Miksi opiskelija valitsee juuri teidät?

Oppilaitos ei ole oppilaitos ilman opiskelijoita. Palveluiden löydettävyys ja saavutettavuus ovat asioita, joita ei voi pitää itsestäänselvyytenä kilpailun kiristyessä. On mietittävä kanavat, joiden kautta tavoitatte potentiaaliset opiskelijanne parhaiten sekä taktiikat, miten ohjaatte liikennettä tehokkaasti palveluidenne pariin. Sidosryhmien aktivoinnin lisäksi on tärkeää varmistaa, että palvelut nousevat esiin verkossa ja hakukoneissa. Kun potentiaalinen opiskelija vihdoin saapuu sivustollenne, on hyvä miettiä, miten informaatio saadaan välitettyä vierailijalle nopeasti ja helposti.

Hakuprosessin helppous ja vaivattomuus ovat kriittisiä tekijöitä, joiden puuttuessa hakija voi olla menetetty ennen kuin yhteinen taival on edes ehtinyt alkaa. Vaikka verkkosivuston tehtävänä on tarjota tietoa uusille opiskelijoille, yritysyhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, on pidettävä huolta, että sivusto tukee myös oppilaitoksen nykyisten opiskelijoiden tarpeita.

Deployment: 2 phase Miten tuette opiskelijoita valmistumaan?

Teknologia on usein merkittävä silta oppilaitoksen ja opiskelijan välillä. Jos opiskeluun liittyvät asiat tapahtuvat siellä, missä opiskelijat jo ovat, on oppilaitos tehokkaammin mukana opiskelijan arjessa. Teknologia mahdollistaa tuen antamisen oikeissa paikoissa ja oikea-aikaisesti. Datan myötä kasvava ymmärrys tuo lisää työkaluja varhaiseen puuttumiseen ja riskisignaalien tunnistamiseen, jotta opintojen keskeyttämisiä voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin. Sen lisäksi että teknologia tarjoaa alustan opiskelijasuhteen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, se tuo parhaimmillaan oppilaitoksen opettajat, sidosryhmät ja hallinnolliset tiimit saman ympäristön piiriin.

Deployment: 3 phase Miten autatte opiskelijat työelämään?

Yritysyhteistyö on tärkeä osa oppilaitosten toimintaa ja työelämä kytkeytyy parhaimmillaan opintopolkuun jo varhaisessa vaiheessa. Ilman teknologian tukea järjestelmällistä yritysyhteistyötä on lähes mahdotonta ylläpitää ja kehittää. Ymmärrys toiminnan kehittymisestä syntyy mittaamisen kautta ja jotta siihen päästään, on kerättävä dataa ja tietoa. Järjestelmät hoitavat datan pureskelemisen ja riskien liputtamisen, jotta ihmiset voivat olla siellä, missä heidän työtään tarvitaan eniten. Yhtenevät prosessit ja teknologia ovat avainasemassa siihen kilpailuun, mihin oppilaitosten tulee vastata, saadakseen opiskelijat sujuvasti työelämään.

Deployment: 4 phase Kuinka tuette opiskelijaa täydennysopinnoissa?

Teknologian avulla opiskelijan suhde oppilaitokseen ei katkea opintojen päättymiseen. Aktiivisen viestinnän avulla muistutetaan jatko-opintomahdollisuuksista ja pidetään yllä yhteyttä opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Automatisoidut viestintäpolut ja kohdennetut uutiskirjeet ovat tärkeä osa opiskelijalle suuntautuvaa jälkihoitoa, joten oikeiden järjestelmien valinta ja prosessien muotoilu ovat avainasemassa kilpailukyvyn aktiivisessa ylläpitämisessä. Ei kannata unohtaa, että tyytyväinen ja valmistunut opiskelija toimii myös parhaana suosittelijana oppilaitoksille.

Haluatko kuulla lisää projekteistamme?

Koulutussektoriin erikoistuneet asiantuntijamme kertovat mielellään lisää toteutuneista projekteista ja ratkaisuista. Varaa aika suoraan asiantuntijamme kalenterista.

Varaa aika tapaamiselle

Kaks.io Labs?

Kaks.io® Labs on sertifioitu Diamond-tason HubSpot-partneri. Olemme erikoistuneet HubSpot-kehitykseen, integraatioihin ja haastaviin käyttöönottoihin. Haluamme tukea asiakkaIdemme kasvua ja auttaa rakentamaan kestävää kilpailuetua HubSpot-teknologiaa hyödyntäen. Olemme erikoistuneet koulutus-, energia-, teknologia- ja finanssisektoreille.

Missiomme on joku päivä olla maailman innovatiivisin tekninen HubSpot-partneri. Toimimme tällä hetkellä Euroopassa, UK:ssa sekä Pohjois-Amerikassa.

Tutustu tiimiimme

gekko_left_bottom

Palvelukokemuksen ja palvelumuotoilun edelläkävijöitäKaks.io Labs on auttanut meitä selkeyttämään monimutkaisia ja kompleksisia b2c ja b2b asiakaspolkuja ammatillisen koulutuksen, työelämän koulutuksen ja kuntoutuksen segmenteillä. Olemme todella innoissamme Kaks.io Labsin ammattitaidosta ja innovatiivisesta näkemyksestä HubSpot-alustaa kohtaan, mukaan lukien CMS, CRM ja markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Ensimmäiset HubSpot-käyttöönotot ja sisällöntuotanto toteutettiin todella tiukassa aikataulussa. Olemme olleet todella vakuuttuneita Kaks.io Labsin omistautumisesta asiakkailleen päivästä yksi alkaen. Ja mikä parasta, Kaks.io Labsin tiimin kanssa työskentely on hauskaa.

Leena Hallamaa

Invalidisäätiö

Quote - Leena Hallamaa