Your growth partner in business-driven HubSpot solutions!

L A T A A  M A L L I P O H J A T

Markkinoinnin ja myynnin mallipohjat liidimäärittelyn tueksi

Lataa ilmaiset mallipohjat liidien, ostajapersoonien ja liidipisteytyksen määrittelyyn

Olemme koonneet yhteen kattavan paketin markkinoinnin määrittelytyön tueksi käytettäviä mallipohjia, joita myös omat asiantuntijamme hyödyntävät asiakkaidemme liidiprosessien jäsentämiseen. Pohjat tarjoavat tukea tiimien yhteisten tavoitteiden asettamiseen, käsitteiden ja tasojen määrittelyyn sekä selkeän yhteisen kuvan rakentamiseen.

canvat2

Löydät työkaluja seuraavien kokonaisuuksien työstämiseen:

 • Ostajapersoonat:
  Keskeisten asiakasprofiilien jäsentäminen ja tarpeiden kartoittaminen. Sisäisten palvelutasojen kirjaaminen persoonakohtaisesti.
 • Sisältökartta ostajapersoonittain:
  Tuotteiden/palveluiden kohdentaminen ja sisältöjen tuotantosuunnitelma
 • Liidien määritys:
  Liidimatriisi ja toimenpidemääritys myynnin sekä markkinoinnin tiimien osalta
 • Liidien nurturointi:
  Mitä sisältöä missäkin ostopolun vaiheessa tarjotaan
 • Lead scoring -pisteytys:
  Attribuutioiden kartoitus ja pistemallin määritys

Lataa mallipohjat

Tämä kokonaisuus on suunniteltu auttamaan sinua tunnistamaan tärkeimmät ostajapersoonat ja luomaan suunnitelman siitä, miten heitä hoidetaan ja arvioidaan ostopolun eri vaiheissa.

Daniel José-Hänninen
Service Designer, Kaks.io Labs

Kaks.io Labs, HubSpot-kumppanisi kasvuun

Meillä markkinointi ja myynti kulkevat aina käsi kädessä. Lue lisää palveluistamme.
"Tarvitsimme oikein asennoituneen ja kyvykkään kumppanin tukemaan kasvuyritystämme kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen: datalähtöisen markkinoinnin ja myynnin rakentamiseen. Kaks.io Labs on lunastanut kaikki odotuksemme: inspiroivia, oikeanlaisella asenteella varustettuja, joustavia ja saavutettavissa olevia asiantuntijoita, joilla on aina fokus asiakkaan onnistumisessa. Lämmin suositus!"
quote - Henna Benemen

Henna Rundgren
Benemen