Teknologia tukee opiskelijaa opintopolun jokaisessa vaiheessa

28.5.2020

Suomen koulutussektori on isossa murroksessa ja vaatimukset oppilaitoksia kohtaan kasvavat jatkuvasti. On yhdistymisiä, toimijoiden välistä kilpailua ja odotuksia vastata alati muuttuviin työelämän tarpeisiin. Teknologian rooli kilpailuedun ja onnistuneen opiskelukokemuksen rakentajana on merkittävä. Parhaimmillaan teknologia tukee opiskelijaa jokaisessa opintopolun vaiheessa opinahjon valinnasta kohti valmistumista ja sen myötä työelämää.

Palvelukokemuksen kehittämisen ydin on opiskelijoiden tarpeiden ja arjen syvä ymmärrys, teknologialla taas on avainrooli joustavan palvelukokemuksen mahdollistajana. Yritykset ovat jo tottuneet tekemään nopeita muutoksia pysyäkseen mukana markkinoiden kehityksessä, samat vaatimukset koskevat nyt myös julkisen puolen toimijoita. Olemme olleet mukana tukemassa useiden suomalaisten oppilaitosten teknologialoikkaa. Tiedämme kuinka teknologia ja modernit prosessit vaikuttavat koulutussektorin toimijoiden menestymiseen erityisesti näillä neljällä osa-alueella:

EDU-blog 11. Miten varmistumme, että hyvä ja motivoitunut opiskelija valitsee juuri meidät muiden oppilaitosten joukosta?
Oppilaitos ei ole oppilaitos ilman opiskelijoita. Palveluiden löydettävyys ja saavutettavuus ovat asioita, joita ei voi pitää itsestäänselvyytenä kilpailun kiristyessä. On mietittävä kanavat, joiden kautta tavoitatte potentiaaliset opiskelijanne parhaiten sekä taktiikat, miten ohjaatte liikennettä tehokkaasti palveluidenne pariin. Sidosryhmien aktivoinnin lisäksi on tärkeää varmistaa, että palvelut nousevat esiin verkossa ja hakukoneissa. Kun potentiaalinen opiskelija vihdoin saapuu sivustollenne, on hyvä miettiä, miten informaatio saadaan välitettyä vierailijalle nopeasti ja helposti. Hakuprosessin helppous ja vaivattomuus ovat kriittisiä tekijöitä, joiden puuttuessa hakija voi olla menetetty ennen kuin yhteinen taival on edes ehtinyt alkaa. Vaikka verkkosivuston tehtävänä on tarjota tietoa uusille opiskelijoille, yritysyhteistyökumppaneille ja sidosryhmille, on pidettävä huolta, että sivusto tukee myös oppilaitoksen nykyisten opiskelijoiden tarpeita.

Edu - blog 42. Miten varmistumme, että opiskelija suorittaa opinnot meillä loppuun määrätyssä ajassa?
Teknologia on usein merkittävä silta oppilaitoksen ja opiskelijan välillä. Jos opiskeluun liittyvät asiat tapahtuvat siellä, missä opiskelijat jo ovat, on oppilaitos tehokkaammin mukana opiskelijan arjessa. Teknologia mahdollistaa tuen antamisen oikeissa paikoissa ja oikea-aikaisesti. Datan myötä kasvava ymmärrys tuo lisää työkaluja varhaiseen puuttumiseen ja riskisignaalien tunnistamiseen, jotta opintojen keskeyttämisiä voidaan ehkäistä entistä tehokkaammin. Sen lisäksi että teknologia tarjoaa alustan opiskelijasuhteen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, se tuo parhaimmillaan oppilaitoksen opettajat, sidosryhmät ja hallinnolliset tiimit saman ympäristön piiriin.
Edu - blog 3

3. Miten varmistumme, että opiskelijamme päätyy työelämään heti valmistuttuaan?

Yritysyhteistyö on tärkeä osa oppilaitosten toimintaa ja työelämä kytkeytyy parhaimmillaan opintopolkuun jo varhaisessa vaiheessa. Ilman teknologian tukea järjestelmällistä yritysyhteistyötä on lähes mahdotonta ylläpitää ja kehittää. Ymmärrys toiminnan kehittymisestä syntyy mittaamisen kautta ja jotta siihen päästään, on kerättävä dataa ja tietoa. Järjestelmät hoitavat datan pureskelemisen ja riskien liputtamisen, jotta ihmiset voivat olla siellä, missä heidän työtään tarvitaan eniten. Yhtenevät prosessit ja teknologia ovat avainasemassa siihen kilpailuun, mihin oppilaitosten tulee vastata, saadakseen opiskelijat sujuvasti työelämään.

4. Miten varmistumme, että opiskelija tekee täydennysopintoja valmistumisen jälkeen oppilaitoksessamme?
Teknologian avulla opiskelijan suhde oppilaitokseen ei katkea opintojen päättymiseen. Aktiivisen viestinnän avulla muistutetaan jatko-opintomahdollisuuksista ja pidetään yllä yhteyttä opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Automatisoidut viestintäpolut ja kohdennetut uutiskirjeet ovat tärkeä osa opiskelijalle suuntautuvaa jälkihoitoa, joten oikeiden järjestelmien valinta ja prosessien muotoilu ovat avainasemassa kilpailukyvyn aktiivisessa ylläpitämisessä. Ei kannata unohtaa, että tyytyväinen ja valmistunut opiskelija toimii myös parhaana suosittelijana oppilaitoksille.

Edu - blog 2Jokainen toteuttamamme projekti on aloitettu prosessien ja palveluketjujen muotoilulla, jonka tueksi on valittu parhaiten asiakkaan tarpeita vastaava teknologia. Kun järjestelmät ja prosessit ovat kunnossa, on vähintäänkin yhtä tärkeää pitää huolta käyttöönoton tukemisesta. Kokonaisuutta on hyvä miettiä jokaisen käyttäjän näkökulmasta: opiskelijat, opettajat, sidosryhmät, järjestelmäylläpitäjät, viestinnän ja markkinoinnin toteuttajat ja muut mahdolliset kumppanit, joiden käyttöön ja tarpeisiin ratkaisun tulee joustaa. Onko esimerkiksi mahdollista integroida olemassa olevia järjestelmiä osaksi kokonaisuutta niin, ettei jokaisella käyttäjällä tarvitse opetella täysin uusia toimintatapoja? Oppilaitosten järjestelmäympäristöt ovat usein melko pirstaleisia ja monimuotoisia, mikä vaikuttaa sekä opiskelijoiden että opettajien arkeen. Tämän vuoksi teknologian ja prosessien kriittinen tarkastelu pitäisi olla jokaisen oppilaitoksen toiminnan kehittämisen keskiössä.

Mitä ottaa huomioon kumppania valitessa?

Oppilaitosten järjestelmäympäristöjen ja toimintamallien tuntemus on ensisijaisen tärkeää kehityskumppania valikoidessa. Vaikka yrityksille suunnatut liiketoiminnan muotoiluprojektit sisältävät pitkälti samoja teknisiä vaiheita kuin oppilaitosten teknologiahankkeet, on kumppanin tuoma ymmärrys alan parhaista käytännöistä arvokasta. Keskeisessä asemassa on usein integraatioiden vahva osaaminen sekä monitahoisten käyttäjätarpeiden ymmärrys.

Kaks.io Labs oli mukana toteuttamassa Invalidisäätiön markkinoinnin, viestinnän ja asiakashoidon prosessien tuomista digiaikaan. Digitalisoitujen prosessien kautta rakennettiin täysin uudenlaista Invalidisäätiön toimintakulttuuria. Muutoskumppaniksi invalidisäätiö valitsi Kaks.io Labsin, joka ymmärsi sekä järjestelmäratkaisut että toimintatapojen muutoksen tarpeen. Lue koko asiakastarina täältä. Kaks.io Labs on valikoitunut kumppaniksi myös muun muassa Suomen Diakoniaopiston ja Spesian projekteihin.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä.

 

Tilaa blogi sähköpostiisi

Ja pysy ajan tasalla viimeisimmistä uutisista, julkaisuista ja HubSpot-käyttövinkeistä.